Pancratius vertelt ….

Dag lieve mensen,

Het seizoen vordert gestaag. Het is bijna 12 mei. U weet wel, dat is mijn naamdag. Nee, ik ben niet gebóren op mijn naamdag; 12 mei is mijn sterfdag. Ik ben niet ouder dan 14 jaar geworden. Als Christen weigerde ik namelijk om aan de Romeinse goden te offeren. Hierop volgde de doodstraf. Als gevolg hiervan werden, veel later,  meerdere kerken en Parochies naar mij vernoemd. Maar laat ik het over andere, aardse, zaken hebben.

Na een jaar onderbreking, kwam er in maart 2019 toch weer een expoXXL. Gelukkig hebben Yvonne en Adam hun schouders er onder gezet om deze expositie van hoge kwaliteit voort te laten bestaan. Mijn kerk was weer twee dagen lang geheel gevuld met kunst van diverse aard. Wie had dat ooit gedacht, toen mijn kerk omstreeks 1580 werd gebouwd?  Mijn kerk is namelijk (uiteraard) gebouwd als een Godshuis. Wél groot, sterk en imposant, maar luxe ontbrak ten ene male in die periode. Dat is nu wel anders. Omstreeks 1988 is mijn kerk grondig gerestaureerd. Het dak is geïsoleerd, het gebouw is verwarmd, de wanden zijn allemaal gestukt en gewit, en er zijn nuttige ruimten en verdiepingen in gemaakt. En daardoor kunnen tegenwoordig van die prachtige exposities worden gehouden. Ik kan daar elke keer weer van genieten.

In april 2019 hield Kunst op Zolder haar expositie. De eerste verdieping alsmede de beide transepten werden hiervoor benut. Het thema Horizon kwam duidelijk tot uiting in de presentatie. Ik heb opgevangen dat zowel bij de expositie in maart als bij deze expositie, het bestuur van de Pancratiuskerk, de bezoekers en de exposanten tevreden waren. Tevreden over de sfeer, de schoonheid van mijn kerk, de gemoedelijkheid, de hulpvaardigheid.

En op 26 april zag ik het regenen. Geen regen waar je nat van werd, maar waar je blij van werd. Het heeft Zijne Majesteit de Koning namelijk behaagd zeven personen uit de gemeente Drechterland te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Voor het eerst werd deze bijeenkomst georganiseerd in mijn kerk. Ook hiervoor is mijn kerk uitermate geschikt. Op deze vrijdagmorgen werden er vijf personen in mijn kerk onderscheiden. En hoewel er deze keer geen personen uit Oosterblokker bij waren, was de belangstelling overweldigend. Er waren, boven verwachting, ruim 200 genodigden aanwezig. Het zag er allemaal gezellig en goed verzorgd uit. Mijn complimenten.

Wat er nog in de agenda staat:
15 mei 2019       Sluitingsdag van de seniorenbond
23 mei 2019      Stembureau voor het Europees Parlement

Maar we hebben weer genoeg gepraat.
Zie ook de site: www.ccp.nu 
Een warme groet van uw ijsheilige Pancratius.
En graag tot de volgende keer.