Pancratius vertelt ….

Dag lieve mensen.

Het lijkt een eeuwigheid geleden, dat ik u voor het laatst iets heb verteld.  Natuurlijk, ík ben al eeuwenoud en mijn kerk is óok al eeuwenoud, maar die tijdsbestekken zijn geen graadmeter voor mijn tweemaandelijkse vertelling.

Er is weer veel gebeurd. Sommige zaken komen elk seizoen terug. De jongens en meisjes van de Oscar Romeroschool hebben mij in het kader van NL-DOET stevig onder handen genomen. Poetsen, zuigen en stoffen; ik zie er weer tiptop uit. En niet te vergeten, het uithalen van een volgelnest. Kwajongenswerk? Nee beslist niet. In de toren was een speciaal plekje gebouwd voor een uilennest, maar al wat er kwam: geen uilen. In plaats daarvan begonnen kauwen daar te nestelen en die hebben er een grote bende van gemaakt. Veel takken, veel stront en veel ongedierte.  Daar is nu -gelukkig- een einde aan gemaakt. Ik hou van een schoon gebouw.

Ook elk seizoen wordt in mijn kerk diverse keren een condoleance of een uitvaartdienst gehouden. Zo ook de afgelopen periode. Niet dat dat nou een onderwerp is wat u leuk zult vinden, maar ik merk dat mijn kerk daar heel geschikt voor is. Niet in het minst door belangeloze medewerking van de  vrijwilligers. Voldoening, tevredenheid, geslaagd, dank, zijn woorden die ik hoor na een dienst.

Ik realiseer mij dat ik vaak vertelde over de eenmalige of jaarlijkse activiteiten. En dat blijf ik doen, maar de wekelijkse  activiteiten verdienen ook mijn en uw aandacht. Wat zou ik zijn zonder mijn ”vaste klanten?”  Op de maandagen, dinsdagen en woensdagen heb ik de leden van de seniorenclub en de bridgeclub tussen mijn muren. Er wordt dan gegymd, gebiljart, gekaart, er vinden soosactiviteiten plaats, er wordt gewandeld, gefietst en er is een kookgroep actief. Ik ben blij dat er zo veel te doen is in mijn kerk, maar ik wil wel opmerken, dat de gemiddelde leeftijd van de leden steeds hoger wordt. Voor het voortbestaan (van de clubs, maar daardoor dus van mijn kerk) zou het mooi zijn als de jonge 65-plussers ook lid worden.

En dan nu nog een korte blik in de toekomst.
De Keramistengroep Noord-Holland presenteert in het weekend van 9 en 10 juni 2018  hun “potterie”.
In het weekend van 16 en 17 juni 2018 is er een presentatie van de Kunstroute Drechterland.

Maar we hebben weer genoeg gepreekt.
Zie ook de site: . www.ccp.nu
Een warme groet van uw ijsheilige Pancratius.
En graag tot de volgende keer.