Project Vitale Dorpen: bewonersavond Oosterblokker

Bron: www.drechterland.nl

Op dinsdagavond 10 november kwamen zo’n 70 inwoners uit Oosterblokker af op de bewonersavond in Cultureel Centrum Pancratius. De avond was georganiseerd vanuit het project Vitale Dorpen. 

Introductie en uitleg stamtafels
De avond begon met een introductie en inleiding door gespreksleider Janine Boers. Zij stelde het dorpsteam en het kernteam van de gemeente voor. Daarna was het de beurt aan de aanwezigen om antwoord te geven op een aantal vragen door te gaan staan of te blijven zitten. Zo werd geïnventariseerd hoe de inwoners over een aantal zaken dacht. Dit als kennismaking met de aanwezige inwoners uit het dorp.

Hoe aan de slag?
Vervolgens legde de gespreksleider uit hoe er in vier groepjes, stamtafels, gewerkt zou worden. Met behulp van vier thema’s; Gelukkig mens, geschikte woning, gewild dorp, gezonde gemeenschap ging de groep uiteen. Ook een aantal raadsleden en collegeleden was als toehoorder aanwezig. De bedoeling was om op een rij te zetten wat volgens de bewoners de belangrijkste vraagstukken zijn van het dorp nu en de komende tien jaar. Door antwoord te geven op vragen als: Hoe houden we het dorp vitaal? Hoe kunnen we invloed hebben om te behouden wat goed is en te verbeteren voor de toekomst?

Stamtafel Gelukkig mens
Hieronder leest u meer over welke zaken er zoal op tafel kwamen bij een van de stamtafels. Jan Vlaar was stamhoofd van de stamtafel Gelukkig Mens. Samen met een deel van de inwoners van Oosterblokker ging hij in gesprek. Er werd gesproken over de sterke kanten van Oosterblokker. Het thema Persoonlijke Contacten: elkaar groeten, helpen en je thuis voelen, kwam uitgebreid aan de orde. Verder kreeg het thema Veiligheid ook aan de orde.
Na het toelichten van deze punten ging de stamtafel verder met de vraag ‘Hoe kunnen we deze positieve punten met elkaar behouden?’. Het bleek best nog wel lastig om concrete acties te benoemen die bijdrage aan het behoud van de positieve punten. Er wordt nog overwogen om met een klein deel van de groep wellicht dieper op dit onderwerp door te gaan, omdat de tijd ook beperkt was.

Hoe gaat het verder?
Voor zo’n drukke avond was het beantwoorden van deze vragen een mooie opbrengst. In de komende weken werken de stamtafels zelf een verslag uit. Deze verslagen worden naar de gespreksleiders gestuurd voor een analyse om te komen tot een dorpsplan. Er zal nog een bijeenkomst komen waarbij alle uitgewerkte ideeën worden voorgelegd aan een jury bestaande uit dorpsleden. Zij zullen de kwaliteit van de ideeën dan onder de loep te nemen.